Energoagva ogłoszenia

We wtorek, 23.10 w godzinach od 9:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców miejscowości Rokitki za osiedlem Polana Leśna. Przerwa spowodowana jest budową nowej sieci wodociągowej.


Decyzja Na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust 3. Pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z …


W piatek, 29.06 w godzinach od 8:00 do 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców osiedla Leśna Polana w miejscowości Rokitki. Za utrudnienia przepraszamy.